Askim-bokstavene

Installasjonen er laget for å lyse opp byen, skape begeistring og stolthet, og ikke minst være en møteplass i Askim. Bokstavene er to meter høye, ni meter brede og det er brukt ca. 1,6 tonn råmateriale i produksjonen.

Bokstavene kan lyssettes etter temaer, f.eks rødt, hvitt og blått under 17. mai, regnbuens farger under Pride eller nøytralt lys ellers i året. Dette gjør at installasjonen tar en aktiv del av bybildet og feiringer sammen med Askims innbyggere. Bokstavene er plassert i Guderudparken midt i Askim sentrum.

Det er et 100% lokalt samarbeid, som vi er utrolig stolte å være en del av.

#askimlove