Askim & Mysen Rør

For Askim & Mysen Rør har vi designet ny visuell profil med profilhåndbok, slogan, annonsemaler og kundemagasin.

Askim & Mysen Rør ønsket å beholde sin velkjente og godt innarbeidede logo, og vår oppgave var å lage en profil som passet til og fungerte sammen med den. Profilen er bygget opp rundt sloganet “Vi kan – la oss vise deg” som gjenspeiler all kompetansen som finnes hos Askim & Mysen Rør.

Markedsføringen er tydelig og rettet mot de ulike avdelingene og arbeidesområdene de har.

Vi hadde over tid slitt med å finne en felles profil utad i markedet. Derfor så vi viktigheten av å skaffe oss en profesjonell samarbeidspartner til utforming av denne. Etter å ha prøvd flere, landet vi til slutt på Dalsgren. Ikke bare er de en lokal aktør, men de viste tidlig tydelighet i forhold til hvordan vi burde fremstå. Etter å ha brukt noe tid, kom vi frem til en profilhåndbok som i dag ligger til grunn for alt vi presenterer. Dette har gjort at vårt visuelle preg fremstår som profesjonelt og lett gjenkjennelig. Dalsgren har i tillegg produsert kundeaviser, hvor de leverer alle tjenester. Dette forenkler prosessen radikalt for vårt firma og igjen gjør det at vår profil ser innbydende og seriøs ut.

Roar Foss
Butikkleder/markedsansvarlig Askim & Mysen Rør