EL & IT Forbundet - Akkordportalen

EL og IT Forbundet Norge ønsker at deres medlemmer skulle ta i bruk akkordtariffen, og vi har utformet tydelig infografikk og materiell til denne kampanjen.

I 2019 lanserte de Akkordportalen, et verktøy for de som jobber og fører akkord, og vi har laget den logoen til portalen.