Misjonskirken barnehage

Misjonskirken barnehage er en privat barnehage, med fokus på verdiene: “liten, nær og trygg”. De ønsker å ha trygge, nære relasjoner til barn og foresatte, og at barnets beste er et mål i alle situasjoner. Lek, fantasi, glede og humor står høyt i kurs her, og leken har en fremtredende og viktig plass i hverdagen. De er en barnehage som verdsetter enkeltbarnet som unikt, samtidig som det skal lære seg å være en viktig bidragsyter inn i et inkluderende fellesskap.

De ønsket en logo og en grafisk profil som gjenspeilet verdiordene, samt fokus på unikhet og lek. Det er designet en logo med 3 egen karakterer, som skal vise barns unikhet, samt at de passer fint sammen i felleskapet. Fargene som er valgt er bygget på myke varianter av primærfargene.