Robust Ungdom

Robust Ungdom er et 3-årig undervisningsopplegg i folkehelse og livsmestring for ungdomsskolen, som er fritt tilgjengelig på www.robustungdom.no.
Undervisningen består av foredrag, samarbeidslæring, praktiske øvelser og lek. Elevene lærer å skape god psykisk helse for seg selv og andre, de blir bedre kjent med hverandre og bygger samtidig et godt klassemiljø.

Vi har utviklet design og maler til alt materiell som gies ut fra Robust Ungdom, og gitt det et gjenkjennelig design som skal innby til lesing og læring. Farger og illustrasjoner er brukt for å skille mellom de ulike heftene og trinnene.

Foto: Fotograf Jonas Ingstad