Sommerparken

For Eventpartner Norge har vi designet logo og grafisk profil for festivalen Sommerparken. Fargepaletten livlig og laget med utgangspunkt i omgivelsene i Askim Folkepark, og logosymbolet er en videreføring av parkdammen. Noe som gir hele profilen en lokal forankring. Vi har utviklet et helthetlig, grafisk uttrykk for mange ulike flater, som trykte plakater, sosiale medier og annonser.