Trivelig i Rakkestad

Vi har laget ett nytt merke til Rakkestad Handelstand – “Trivelig i Rakkestad”, et uttrykk som er brukt lenge, men som har fått en ny look, og skal binde hele handelsstanden sammen! Merket ble trykket på handlenett og postkort for å kunne spre merket til folk i og rundt Rakkestad. Det er også etablert en egen #triveligirakkestad, som butikker og medlemsbedrifter ble oppfordret til å bruke i sosiale medier.

Foto: Lånt av Fru Blom